Çevre Komisyonu Esan'da toplandı

Çevre Komisyonu Üyelerimiz, 14 Ocak Salı günü Esan'ın ev sahipliğinde yılın ilk toplantısını aşağıdaki gündem maddeleriyle yaptı.

• Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği,

• Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

• Maden Atıklarının Yönetimi, Atık Karakterizasyonu Hakkında Bilgi Raporuna İlişkin Güncellemeler,

• Euro Mines Gelişmeler,

• Üyelerimizden Gelen Ek Gündem Maddeleri,