IMPC Eurasia 2019 başladı

IMPC Eurasia 2019, 1. Bölgesel Cevher Hazırlama Konferansı; YMGV, IMPC ve İTÜ Cevher Hazılama Mühendisliği organizasyonu ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteği ile başladı.

Konferansa Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali EMİROĞLU ve II. Başkanı Sayın Mehmet YILMAZ katıldı.