Konferans Yürütme Kurulu toplandı

Derneğimizin 2-3-4 Aralık 2020 tarihlerinde yapacağı Konferansın hazırlık çalışmalarının ilki olan Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda Konferans Yürütme Kurulu Üyeleri, konferans tarihini, yerini, oturum konularını, oturum konuşmacı önerilerini, çalışma gruplarını belirlemek üzere bir araya geldi. Bu yıl yapılacak olan Konferansın “İSG, Çevre ve Sosyal Etki” olmak üzere üç başlıkta yapılmasına karar verildi.