MYK çalışmaları devam ediyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) çalışmalarımızda danışmanlığımızı yapan Y. Hakan Coşkun Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK) olmak için akreditasyon işlemlerinde gerekli kalite sistemlerini yazmak üzere derneğimizde 8-9-10 Mayıs tarihlerinde MYK çalışmalarımızı yürüten Dr. Y. Suha Nizamoğlu ile çalıştı.

Çalışmaların ikinci gününde TÜMMER ile MYK’nın hazırladığı AB Hibesi VOC – TEST III başvurusu için çalışıldı. Toplantıya Dernek Başkanımız Sayın Ali Emiroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Y. Suha Nizamoğlu, TÜMMER Genel Sekreteri Sayın Esin Ozgan, Danışmanlarımız Sayın Yüksel Cankurtaran ve Sayın Y. Hakan Coşkun katıldı.