MYK hazırlık çalışmaları kapsamında Esan Balya tesisleri ziyaret edildi

Türkiye Madenciler Derneği’nin (TMD) hazırladığı Nezaretçi (Maden ) (Seviye 5), Reaktif Hazırlayıcı (Seviye 4), Numuneci (Maden) (Seviye 3) mesleklerinin Ulusal Yeterliliklerindeki (UY) başarı göstergesi, bilgi ve yetkinliklerin, uygulamalı sınav yapmaya ve teorik sınavla yoklanacak operatör bilgi seviyesinin uygun olup olmadıkları konusunda yerinde ve ilgili kişilerle incelenmek amacıyla TMD’ce teknik gezi düzenlendi. Bu teknik gezi kapsamında Esan’ın Balıkesir – Balya’da bulunan Kurşun – Çinko tesisleri ziyaret edildi. 

17.12.2018-18.12.2018 tarihleri arasında düzenlenen geziye Türkiye Madenciler Derneği’nden Doç. Dr. Y. Suha Nizamoğlu, Dr. Sabri Altınoluk ve Şirvan Avcı katıldı. 

Gezi programının ilk günü proses işçileri Coşkun Yıldız ve Osman Kuş, Vardiya Mühendisleri Atıf Demircan ve Burcu Taşköprü ile Reaktif Hazırlayıcı yeterliliği irdelenip, incelendi. Yeterliliği her maddesinin proses işçilerince anlaşılır olduğu gözlendi. 

Toplantının akabinde Maden Mühendisleri Ahmet Baştürk ve Şenol Atiş, Vardiya Formeni Mehmet Kurnaz ve Sondaj Numune Formeni İsmet Erdoğan’nın katılımıyla Numuneci yeterliliği incelendi, yapılan çalışmada işletmede çalışan işçilerin numune almadığı, numune alma işlemlerinde Jeoloji Mühendislerine hazırlık aşamasında yardımcı olduklarını ilettiler. 

Aynı gün devam eden toplantıya Eğitim Danışmanı İshak Öztürk, Yeraltı Üretim Yön. Teknik Nezaretçi Cüneyt Yalçınkaya, Vardiya Formeni Kamber Özinan ve Vardiya Teknikeri Gökhan Vardar eşliğinde Nezaretçi mesleğinin yeterliliği incelendi. Yeterliliğin anlaşılır olduğu, soru hazırlama başlıklarının yeterli olduğu sadece “Hazırlığa Ve Üretime Nezaret Etme” yeterlilik birimine “Drenaj ve Su Tahliyesi Bilgisi” maddesinin eklenmesi gerektiği yapılan çalışmada görüldü. 

Yapılan toplantıların, yeterlilik belgesi vermek için yapılacak sınavlarda sorulacak soruların belirlenmesi açısından da faydalı olduğu görüldü.

Teknik gezinin ikinci gününde maden sahasına inmek üzere hazırlık çalışmalarına başlandı, kısa bir İSG eğitim videosu izlendi ve İSG prosedürlerine uygun madende kullanılacak “Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)” giyilerek ve takılarak maden bölgesi Yeraltı Üretim Müdürü Maden Mühendisi Engin Doğan eşliğinde incelendi. Aynı gün Arama Müdürü Jeoloji Mühendisi Deniz Arslan eşliğinde karot deposu ve numunelerin incelendiği laboratuvarlar gezildi.

Bu saha çalışması ile Derneğimizce hazırlamış olan Ulusal Yeterlilikler içinde bulunan yeterlilik birimleri, işletmelerde sınav yapılabilirlik kapsamında yerinde incelenerek taslaklar üzerinde reel uygulamaya yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış oldu.

Derneğimizin hazırladığı Reaktif Hazırlayıcı (Seviye 4), Nezaretçi (Maden) (Seviye 5), Mekanik Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3), Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3), Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4),  Numuneci (Maden ) (Seviye 3) ulusal yeterliliklerin son halini vermek ve Mesleki Yeterlilik Kurumuna gönderilmek üzere moderetör Tolga Çulha eşliğinde 09 Ocak 2018 tarihinde dernek binamızda toplantı düzenlenmesi planlandı. 

Ayrıca Ocak ayı içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda Meslek Haritası çalışmalarına katılan firma temsilcileriyle toplantı düzenlenmesi planlandı. 

TEŞEKKÜR

Bu teknik gezinin yapılabilmesi için her türlü imkân ve organizasyonu sağlayan, söz konusu yeterlilik birimlerinin tesislerinde, yerinde incelenmesi ve geliştirilmesi hususunda ilgi, destek ve katkılarını esirgemeyen Esan Genel Müdürü Sayın Serpil Demirel’e, Metalik Madenler Direktörü Alican Akpınar’a ve Yeraltı Üretim Müdürü Maden Mühendisi Engin Doğan’a teşekkür ederiz.