MYK hazırlık çalışmaları kapsamında Eti Maden ziyaret edildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Derneğimiz arasındaki protokol çerçevesinde ulusal yeterlilikler hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında hazırladığımız Ulusal Yeterlilik’lerin taslakları Mayıs ve Haziran aylarında yapılan çalıştaylarla tamamlandı ve yeterlilikler incelenmek üzere MYK’ya gönderildi. Ayrıca Yetkilendirilmiş Belgelendirilme Kuruluşu olmak için MYK’ya ön başvuru yapıldı, kuruluşun organizasyon yapısı, komite üyeleri ve sınav değerlendiricileri belirlendi.

Derneğimizin hazırladığı Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3) ve Fiziksel (Mekanik) Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3) yeterlilik birimlerindeki başarım ölçütü, bilgi ve yetkinliklerin, uygulamalı sınav yapmaya ve teorik sınavla yoklanacak operatör bilgi seviyesinin uygun olup olmadıkları konusunda yerinde ve ilgili kişilerle incelenmeleri amacıyla Eti Maden İşletmeleri Kırka, Emet, Bandırma bor tesisleri ziyaret edildi. Ayrıca Eskişehir Ticaret Odası’nın hazırladığı, Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3) ve Kırma Eleme Ve Öğütme Tesis Sorumlusu (Seviye 5) meslekleri için Ulusal Yeterliliklere göre sınav yapma olasılıklarını araştırmak ve Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olmamız durumunda, sınav yerlerini tespit etmek amacıyla da Bigadiç Bor işletmesi ziyaret edildi.

06.08.2018 – 10.08.2018 tarihleri arasında düzenlenen gezi programına Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden Bekir Aslan ve Ahmet Atalay, Türkiye Madenciler Derneği’nden Doç. Dr. Y. Suha Nizamoğlu, Dr. Sabri Altınoluk ve Şirvan Avcı katıldı.

Gezi programının ilk günü Eti Maden İşletmeleri Eskişehir Kırka Bor Tesisleri’nde gerçekleşti, İşletme Müdürü Sn. Ersan Ayten, İşletme Müdür Yardımcıları Hasan Ali Uzun ve Zülküf Altınöz makamlarında ziyaret edildi. Kırka Bor tesislerinde iki günlük inceleme ve değerlendirme toplantıları yapıldı. İşletmenin 5. Fabrikası olan 500.000 ton/yıl kapasiteli Penta Borat fabrikası İşletme başmühendisi Yavuz Özkan ve İşletme mühendisi Erman Çevik eşliğinde gezildi. Hazırlanan Mekanik (Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3) yeterliliklerin irdelenmesi, Kırka Bor İşletmeleri’nden mühendisler Yavuz Özkan, Erman Çevik ve proses operatörleri Mehmet Ali Topuz, Aytekin Irmak, Tacettin Baysan, Sakin Ortaç, Mehmet Kaya, Cafer Çakmak, Okan Yeni, Burak Ak, Adem Güler’in katılımlarıyla yapıldı. İki gün süren toplantılar oldukça verimli geçmiş olup, hazırlanan Ulusal Yeterliliklerden birkaç biriminin birleştirilmesi ve yeterlilik belgesi vermek için yapılacak sınavlarda sorulacak soruların belirlenmesi açısından da faydalı oldu.

Gezi programının üçüncü günü, çalışmalara, Eti Maden İşletmeleri Emet Bor Tesisleri’nde devam edildi. Burada İşletme Müdürü Osman Zengin, İşletme Müdür Yardımcıları Mehmet Savaş ve Hüseyin Ünsal makamlarında ziyaret edildi. Bir günlük çalışmada Emet Borik Asit – 2 fabrikası İşletme Mühendisi Selim Orhan ve Kimya Mühendisi Ertuğrul Olgun eşliğinde gezildi. Toplantıların sonunda akşamüstü Espey açık işletmesi ve yıkama tesisi ziyaret edildi. Hazırlanan Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3) yeterlilikleri irdelenmesi için işletme mühendisleri Selim Orhan ve Ertuğrul Olgun ve proses operatörleri İbrahim Gözütek, Ali Osman Sarıbudak, İsmail Uzun, Soner Ersöz, İbrahim Katkın’ın katılımlarıyla toplantılar düzenledi. Toplantıların sonucu olarak Ulusal Yeterlilik taslağının yeterlilik birimlerinin birkaçının birleştirilmesine karar verildi ve tespit edilen eksikler tamamlandı.

Gezi programının dördüncü günü Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor Tesisleri’ne geçildi. Bigadiç Bor Tesislerinde İşletme Müdürü Bilal Ambar makamında ziyaret edildi. İşletme Müdürü Bilal Ambar ve İşletme Baş Mühendisi Ersin Aktaş eşliğinde Bigadiç Kuru Öğütme tesisleri gezildi ve Bigadiç Simav açık işletmesi ve Bigadiç Tülü açık işletmesine gidildi.

Eskişehir Ticaret Odası’nın hazırladığı, Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3), Kırma Eleme Ve Öğütme Tesis Sorumlusu (Seviye 5) yeterlilikleri irdelenmesi için İşletmeden İşletme Baş Mühendisi Ersin Aktaş, Maden Mühendisi Onur Dalgalı ve proses operatörleri Davut Aslantekin, Eray Sadıç, Emrah Sözer’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda irdelendi. Bu yeterliliklere göre sınav yapma olasılıkları araştırıldı. Hazırlanan yeterliliklerin uygun olduğuna karar verildi.

Gezi programının beşinci ve son günü Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor Tesisleri’ne geçildi. Bandırma Bor Tesislerinde İşletme Müdürü Münir Yahşi makamında ziyaret edildi. Sonrasında tesis toplantı salonunda İşletme Müdürü eşliğinde müdür yardımcıların ve mühendislerin bulunduğu bir toplantı düzenlendi, toplantıda MYK ile ilgili çalışmalar, ulusal meslek standartları ve hazırlanmaları, buna bağlı ulusal yeterliliklerin hazırlanması, yapılan ziyaretlerin amacı anlatıldı.

Hazırlanan Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3) yeterlilikleri irdelenmesi için İşletmeden Borik Asit Fabrika sorumlusu Aydın Özcan, Kimya Mühendisi Hülya Tüzün ve proses operatörleri Ali Rıza Yıldırım, Volkan Akşehir, İbrahim Varlık katılımlarıyla toplantı düzenledi. Yeterlilik birimlerinde tespit edilen uyumsuzluklar giderildi.

Bu saha çalışması ile Derneğimizce hazırlamış olduğumuz Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3) ve Fiziksel (Mekanik) Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterlilikleri içinde bulunan yeterlilik birimleri, işletmelerde sınav yapılabilirlik kapsamında yerinde incelenerek taslaklar üzerinde reel uygulamaya yönelik gerekli revizyonlar yapılmış, görüşlere çıkmak öncesi nihai hale getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte tarafımızca hazırlanmış olan 6 adet Ulusal Yeterlilik içindeki diğer Yeterlilik Birimlerinin de benzer şekilde işletmelerde yerinde inceleme ve sınav yapılabilirlik çalışmaları ile revize edilerek nihai hale getirilecektir.

TEŞEKKÜR

Bu teknik gezinin yapılabilmesi için her türlü imkân ve organizasyonu sağlayan, söz konusu yeterlilik birimlerinin tesislerinde yerinde incelenmesi ve geliştirilmesi hususunda ilgi, destek ve katkılarını esirgemeyen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.