MYK hazırlıkları için teknik gezi düzenlendi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türkiye Madenciler Derneği (TMD) arasındaki protokol çerçevesinde ulusal yeterlilikler hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan Ulusal Yeterlilik’lerin  (UY) taslakları Mayıs ve Haziran aylarında yapılan çalıştaylarla tamamlandı ve yeterlilikler incelenmek üzere MYK’ya gönderildi.  TMD’nin MYK ile işbirliği protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslaklara ilişkin görüş ve önerilerin alınması amacıyla UY taslakları ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile eğitim sağlayıcılar, sınav belgelendirme kuruluşlarına, madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlere gönderildi ve TMD internet sitesine aktarılarak linki paylaşıldı.

TMD’nin hazırladığı Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4) birimlerindeki başarım ölçütü, bilgi ve yetkinliklerin, uygulamalı sınav yapmaya ve teorik sınavla yoklanacak operatör bilgi seviyesinin uygun olup olmadıkları konusunda yerinde ve ilgili kişilerle incelenmek amacıyla teknik gezi düzenlendi. Bu teknik gezi kapsamında Tüprag Metal Madencilik Efemçukuru Altın Madeni, Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni ve Demir Export A.Ş. Soma Eynez Kömür Madeni ziyaret edildi. 

08.10.2018-10.10.2018 tarihleri arasında düzenlenen gezi programına Türkiye Madenciler Derneği’nden Doç. Dr. Y. Suha Nizamoğlu, Dr. Sabri Altınoluk ve Şirvan Avcı katıldı.

Gezi programının ilk günü Tüprag Metal Madencilik Efemçukuru Altın Maden’inde gerçekleşti. İşletmede ilk olarak ziyaretçilerin ve çalışanların güvenliği için uyulması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarını anlatan videoyu izlemekle başlandı. OHSE&Risk Müdürü Göksel Alpaslan, İSG Koordinatörü Alpaslan Ertürk, İSG Mühendisleri Muratcan Semiz ve Arda Kuleyin’in katılımlarıyla bu teknik gezinin amacı ve yöntemlerinin anlatıldığı kısa bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonrasında maden sahasına inmek üzere hazırlık çalışmalarına başlandı kısa bir İSG eğitim videosu izlendi ve İSG prosedürlerine uygun madende kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) giyilerek ve takılarak maden bölgesi Strateji Gelişim ve Eğitim Sorumlusu Yahya Dönmez eşliğinde incelendi. Hazırlanan Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4) yeterliliği irdelenmek üzere İşletme Mühendisi Arda Kuleyin eşliğinde proses operatörleri Yunus Bayraklı, Nezir Atalay, Kürşat Topaloğlu’nun katılımıyla toplantı düzenlendi. Gezinin ikinci gününde proses operatörleri Hüseyin Özlüdere, Ufuk Dündar’ın katılımıyla yeterliliğin irdelenmesine devam edildi. Aynı gün ve aynı yeterlilik taslağının irdelemek üzere Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madenine gidildi. Zamanın kısıtlı olmasından dolayı maden sahasına inilemedi ancak yeterlilikler irdelenmek üzere İşletme Mühendisleri Sayın Canan İnal, Sayın Abdullah İleri ve İSG ve Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü  Levent Tüzel eşliğinde proses operatörleri Arif Koşan, Hüseyin Yılmaz, Samet Gürgit, Nadir Yüksel ile toplantı yapıldı. İki gün farklı işletmelerde yapılan toplantılar oldukça verimli geçmiş olup, hazırlanan Ulusal Yeterliliklerden birkaç birimlerinde iyileştirme yapılması ve yeterlilik belgesi vermek için yapılacak sınavlarda sorulacak soruların belirlenmesi açısından da faydalı oldu.

Gezi programının üçüncü günü, Demir Export A.Ş. Soma Eynez Kömür İşletmesinde çalışmalara, devam edildi. Bir günlük çalışmada maden sahasına gidilmeden İSG eğitim videosu izlendi ve İSG ekipmanları giyilerek ve takılarak maden sahası İşletme Müdür Yardımcısı – İSG uzmanı Sayın Gökay Özkan eşliğinde gezildi. Gezi sonrası İşletme Müdürü Tufan Selim Saral, Demir Export Sosyal Etki ve Yatırım Yöneticisi Gonca Fide ve İşletme Müdür Yardımcısı – İSG Uzmanı Gökay Özkan katılımıyla Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4) yeterlilik taslağı irdelendi.  Yapılan çalışma sonucunda Kesici Yükleyici ve Şalterci – Düğmeci görevleri için yeterlilik birimlerinin eklenmesinin uygun olacağı kararlaştırıldı. Bu görevlerin Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standartı’nda (UMS) tanımlanması olması durumunda yeterlilik birimi olarak hazırlanabilecek.

Ayrıca Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu için Vehbi Koç Vakfı ve Demir Export A.Ş. Yetkililerinin destekleri ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EUAŞ) katkılarıyla yapılan Yeraltı Eğitim Ocağı ziyaret edildi. Yeraltı Eğitim Ocağı; Soma’da maden ve enerji sektörünün gereksinim duyduğu bilinçli teknikerleri yetiştirmek, Maden Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Makine, Elektrik Programı öğrencilerinin yeraltı madenciliği konularında pratik yapmalarını sağlamak, verilen eğitimlerin kalitesini yükseltmek, maden sektöründe çalışacak olan kişilere yeraltı madenciliği konusunda uygulamalı eğitimler vererek yaşam kalitelerini yükseltmek, Tüm halkın yeraltı madenciliği hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı Öğr. Göv. Fırat Tekin tarafından aktarıldı.

Bu saha çalışması ile Derneğimizce hazırlamış olduğumuz Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği içinde bulunan yeterlilik birimleri, işletmelerde sınav yapılabilirlik kapsamında yerinde incelenerek taslaklar üzerinde reel uygulamaya yönelik gerekli revizyonlar yapıldı.

Genel görüşe çıkan yeterlilikler ve işletmelerde yapılan çalışmalar sonrasında 23 Ekim Salı günü Dernek binamızda Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun atadığı moderatör Tolga Çulha ile yapılan toplantıda Reaktif Hazırlayıcı (Seviye 4), Nezaretçi (Maden) (Seviye 5), Mekanik Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3), Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3), Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4),  Numuneci (Maden ) (Seviye 3) Meslekleri için hazırlanan yeterlilik taslaklarına son hali verildi. Ancak Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4) için işletmelerden eklenmesi önerilen Kesici Yüklenici ve Şalterci – Düğmeci görev tanımlarının istenmesi ve tamamlanması sonrası da son halini vermek üzere yeniden toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

TEŞEKKÜR

Bu teknik gezinin yapılabilmesi için her türlü imkân ve organizasyonu sağlayan, söz konusu yeterlilik birimlerinin tesislerinde yerinde incelenmesi ve geliştirilmesi hususunda ilgi, destek ve katkılarını esirgemeyen Tüprag Metal Madencilik, Koza Altın İşletmeleri ve Demir Export A.Ş. ’ne teşekkür ederiz.