MYK ile 6 adet UY hazırlama protokolü imzalandı

Madenciliği yakından ilgilendiren “5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır” hükmü bulunmaktadır. Bu yönetmelik gereği olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterlilik (UY) çalışmalarına Derneğimizde dahil oldu.

Bu kapsamda çalışmalara Doç. Dr. Y. Suha NİZAMOĞLU öncülüğünde başlayan Derneğimiz, 6 adet Ulusal Yeterlilik hazırladı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile 27.03.2018 tarihinde Ulusal Yeterlilik (UY) protokolü imzaladı.

Protokol konusu meslekler şöyledir:

•          Reaktif Hazırlayıcı Seviye 4

•          Nezaretçi (Maden) Seviye 5

•          Mekanik Cevher Zenginleştirme Operatörü Seviye 3

•          Yeraltı Üretim İşçisi Seviye 4

•          Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü Seviye 3

•          Numuneci (Maden ) Seviye 3

Çalışmalarımız, üyelerimizle yaptığımız işbirliğiyle ve ortak toplantılarla devam etmektedir. Ayrıca çalışmalarımız önümüzdeki bir yıllık dönemde MYK’nın atadığı moderatör ile hız kazanması planlanıyor.

Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşu (YBK) için çalışmalarımız sürmekte olup, bu kapsamda komite üyeleriyle görüşmelerimiz tamamlandı, sınav yeri sözleşmelerimiz hazırlıyor. Danışmanlık hizmeti aldığımız kuruma bu belgeler teslim edilecek. Böylece Yetkilendirilmiş Belge Kurumu olması hedeflenen Derneğimiz; madencilik sektöründe sınav yapma ve belge verme yetkisine sahip olacak.

 

Ulusal Meslek Standardı (UMS): Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Ulusal Yeterlilik (UY): Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan, öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan, bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,  MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.