MYK Mesleki Yeterlilik belgesi zorunluluğuna 40 meslek daha ilave edildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 143’den 183’e çıkmıştır. 9 Nisan 2021 tarihli ve 31449  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan altıncı tebliğ ile 40 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2021/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (09.04.2022 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

Zorunlu olan maden meslekleri:

16UY0265-3

Kırma Eleme Tesis Operatörü (S3)

18UY0363-4

Mekanizasyon İşçisi (Maden) (S4)

18UY0364-4

Mekanize Kazı Operatörü (S4)

16UY0266-3

Mermer Doğaltaş Ocakçısı (S3)

16UY0267-4

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (S4)

18UY0365-4

Pres İşçisi (Maden) (S4)

18UY0379-3

Yeraltı Hazırlık İşçisi (S3)

18UY0379-4

Yeraltı Hazırlık İşçisi (S4)