Orman Bakanlığı Maden Sektörü toplantısı yapıldı

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren STK’lardan oluşan Maden Platformu’nun ortak organizasyonu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Fatih METİN ve Orman Genel Müdürü Sn. Bekir KARACABEY’in katılımları ile “Madencilik Sektörü İstişare Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, Orman Genel Müdürü Sayın Bekir KARACABEY ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN’in açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Toplantı için Maden Platformu tarafından hazırlanan ve TMD Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Barış B. ÜNVER’in sunumunu yaptığı raporda:

1.Orman arazi izinlerinde yaşanılan sorunlar

ü  İzin süreçlerinin belirsizliği,

ü  İzin bedellerindeki artışlar,

ü  İzin taleplerindeki retler,

2. 16 ncı Madde Uygulama Yönetmeliği taslağında madenciliği imkânsız hâle getirecek hükümler

ü  Madencilik faaliyetine izin verilip verilemeyeceğinin, il orman varlığı ve ildeki madencilik faaliyet alanı kıyaslaması sonucuna göre belirleneceği,

ü  Tarım arazilerine 1 km mesafede kalan orman arazilerinde madencilik faaliyetlerine izin verilmeyeceği,

ü  II. Grup (a) ve (b) bendi ruhsatlarda, mevcut izinler ve talep edilen alanın toplamı 10 hektarı (ocak+pasa+stok vd), Kamu kurum ve kuruluşları hariç III. ve IV. Grup ruhsatlarda, mevcut izinler ve talep edilen alanın toplamı 100 hektarı (ocak+pasa+stok vd) geçmesi durumunda, izinli kısımların rehabilite edilip teslim edilmemesi halinde ilave izinlerin verilmeyeceği,

ü  Deniz sahili ön görünümüne 5 km. mesafedeki alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmeyeceği,

gibi önem arz eden konular ayrıntısı ile ifade edilmiştir. Raporu aşağıda bilgilerinize sunarız.

Maden Platformu adına TOBB Madencilik Komisyonu Başkanı Sn. H.İbrahim KIRŞAN, SERHAM Başkanı Sn. Ahmet GÜMÜŞCÜ, AGÜB Başkanı Sn. Şevket KORUÇ, TMD Başkanı Sn. Ali EMİROĞLU, TMD II. Başkanı Sn. Mehmet YILMAZ, TÜMMER Başkanı Sn. İbrahim ALİMOĞLU, EİB Başkanı Sn. Mevlüt KAYA, İMİB Başkanı Sn. Aydın DİNÇER konuşma yaparak izin süreçleri başta olmak üzere sektörün yaşadığı sorunlara yönelik kısa ve öz açıklamalarda bulunmuşlardır.

Toplantı süresince katılımcılar sorunlara ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildirmişlerdir.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bekir KARACABEY;

  İzin süreçlerinin kısaltılması ve şeffaflaştırmasıyla ilgili çalışmalarda bulunduklarını, ruhsat sahibi veya kanuni vekilinin izin müracaatlarını www.basvur.ogm.gov.tr adresinden takip edebileceklerini,

  İzin bedellerinde en az %20 olacak şekilde indirime gidildiğini,

  Devam eden salgın sürecinde, orman bedellerinin ertelenmesine yönelik çalışma yapılabileceğini,

  Yetki devri uygulamasının başladığını,

ifade etmişlerdir.

Toplantı esnasında Sayın Bakanımızın “izinlerdeki makul süre sizce ne olmalıdır” talimatıyla düzenlenen ankete, katılımcıların büyük çoğunluğu 2 ila 3 ay arası cevabını vermiştir.

Bakan Yardımcımız;

ü  Belgelerin eksiksiz sunulması halinde orman izinlerinin en fazla 3 ay içerisinde sonuçlandırılacağını,

ü  Sektör sorunlarının öncelikli olduğunu ve bu sorunların çözümü için istişare toplantılarının devam edeceğini,

ü  OGM ve Maden Platformu teknik ekiplerinin önümüzdeki hafta Ankara’da bir araya gelerek yönetmelik taslağı ve sektör sorunları hakkında çalışma yapmalarını, takip eden haftada ise kendilerinin de katılacağı bir toplantı daha yapılmasını, kısa sürede sonuçlandırılacak çalışmanın Sayın Bakanımıza arz edileceğini,

ü  Pandemi sürecindeki orman arazi izin bedelleri borçlarının yapılandırılması ile ilgili de çalışmaların yapılacağını ve bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bizzat kendisinin görüşmelerde bulunacağını

ifade ettikten sonra Bakanlıklarının sıfır tolerans olarak belirledikleri aşağıda anılan işlerin, her sektör STK’sının üyeleri ile paylaşmasını talimatlandırmıştır.

ü  Rehabilitasyon: Taahhütleri yerine getirilmesi zorunludur. 2021 yılında rehabilitasyonla ilgili denetimler artırılacak, hassasiyet göstermeyen firmalara kanuni yaptırımlar uygulanacaktır.

ü  Aşımlar: Sıfır toleranslı bir konudur. Kimi gecikmeler nedeniyle yapılan aşımlar için vakit kaybetmeden izin müracaatında bulunulmalıdır. Para cezası dışında idari yaptırımların da uygulanacağı bir konudur.

Katılımın yoğun olduğu toplantıda, Sektör Temsilcileri yakın dönemde hayata geçirilen yetki devri, izin sürecinin 3 ayda sonuçlanması, gerek yönetmelik taslağı gerekse sektör sorunlarının görüşüleceği toplantıların devam etmesi konularında duydukları memnuniyetleri ifade ederek Bakan Yardımcımız ve bürokratlarımıza teşekkürlerini sunmuşlardır.