Taslak ulusal yeterlilikler MYK sektör komitesinde görüşüldü

Türkiye Madenciler Derneği tarafından hazırlanan “Mekanik (Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3), Reaktif Hazırlayıcı (Seviye 4), Numuneci (Maden) (Seviye 3), Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3), Nezaretçi (Maden) (Seviye 5) ve Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4)” taslak yeterliliklerini incelemek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Maden Sektör Komitesi 13-14 Şubat 2019 tarihlerinde toplandı.

Maden Sektör Komitesi üyelerinin yanı sıra Derneğimizin yeterlilik hazırlama ekibinde yer alan temsilcilerin de katılım sağladığı toplantıda, komiteye sunulan taslak yeterlilikler incelenmiş, tartışılmış ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.