'Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu (UMREK)' tanıtım toplantısı gerçekleşti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ulusal Madenlerde Rezerv ve  Kaynak Raporlama Komisyonu (UMREK) tanıtım toplantısı 6 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısına Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu ve Sayman Üye Zeki Beşirli katılmıştır.

20.8.2016 tarih ve 6745 sayılı kanunla, 3213 Sayılı Maden Kanununa eklenen 14. Madde gereği kurulan Ulusal Madenlerde Rezerv ve  Kaynak Raporlama Komisyonu (UMREK), MİGEM, MTA, BDDK, TBB, SPK, BİST, TOBB ve özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. Türkiye UMREK ile Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi (CRIRSCO)’ya üye olan 13. ülke olmuştur. UMREK’in CRIRSCO’ya üye olarak kabul edilmesi, maden aramalarında, kaynak ve rezerv tespitlerinde uluslararası standartlara uyumlu olarak geliştirilen UMREK kodları ile dünyaya entegre olduğunu göstermektedir.