UMREK üye atamaları yapıldı

UMREK ile bağlantılı çalışacak, profesyonel organizasyon olan "Yerbilimleri Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM)" 4 Aralık 2017 tarihli 2017/11211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştu. 

29 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile bağımsız sektör temsilcisi olarak UMREK (Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu) komisyonunda yer alan üye sayısı 2’den 4’e çıkarılmıştı. UMREK üye sayısının toplam 9 olarak belirlenmesini takiben Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın onayının ardından üye atamaları gerçekleştirildi.

YERMAM'ın kurulması ve UMREK üye atamalarının yapılması ile birlikte UMREK’in CRIRSCO üyeliği için hazırlanan başvuru belgeleri CRIRSCO Yönetim Kuruluna iletildi.

Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu Üyeleri

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) Genel Müdürü – Mithat CANSIZ (UMREK Başkanı)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) – Uğur YAYLAÖNÜ – Muhasebe Standartları Daire Başkanı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) – Cahit DÖNMEZ – Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) – Muhammet ERİŞEN – Hukuk İşleri Daire Başkanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) – Prof. Dr. Atiye TUĞRUL – İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı

Sektör Temsilcisi – Dr. Mesut SOYLU – Jeoloji Mühendisi

Sektör Temsilcisi – Cem Sacit YÜCEER – Jeoloji Mühendisi

Sektörü Temsilcisi – Kadem EKŞİ – Jeofizik Mühendisi

Sektör Temsilcisi – Dr. Barış G. YILDIRIM – Maden ve Jeoloji Mühendis