Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olma çalışmaları devam ediyor

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olmak için Derneğimiz çalışmaları devam ediyor. Akredite olmak üzere TÜRKAK’a yapılan başvurumuz sonucunda dosyalarımızı incelemek üzere Baş Denetçi ve Denetçi atamalarımız yapıldı. 

Akreditasyon aşamasında izlenecek prosedürleri uygulamak ve prova etmek üzere maden işletmelerinde deneme sınavları yapıldı. Yapılan deneme sınavı programına Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri aynı zamanda Değerlendirici, Karar Verici olarak atanan Dr. Sabri Altınoluk, Dr. Y. Suha Nizamoğlu ve Maden Mühendisi Tunay Aydın ile Dernek çalışanlarımız Kalite Yönetim Temsilcisi M. Hamza Aydın, Sınav Hizmetleri Sorumlusu Şirvan Avcı katıldı.

Deneme sınavlarının yapıldığı Silkar Şirketler Grubu, Esan Eczacıbaşı, Madkim Maden ve Canel Münip Çoker Madencilik yöneticileri ile çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.