TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ

İstiklal Cad. Tunca Apt. No: 233-1/1
Beyoğlu 34420 İstanbul - Türkiye

İLETİŞİM

+90 (212) 245 15 03

+90 (212) 293 83 55

İletişime Geçin

Harita

Linkler

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Republic Of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources
Tıklayınız
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Republic Of Turkey Ministry of Environment and Forestry
Tıklayınız
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Republic of Turkey - Ministry of Industry and Trade
Tıklayınız
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Turkish Treasury
Tıklayınız
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
General Directorate of Mining Affairs
Tıklayınız
Maden Mühendisleri Odası
Chamber Of Mining Engineers Of Turkey
Tıklayınız
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
General Directorate of Mineral Research and Exploration
Tıklayınız
Türkiye Elektrik Dağtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
General Directorate of National Electricity Distribution A.S.
Tıklayınız
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
General Directorate of National Electricity Production A.S.
Tıklayınız
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
Petroleum Pipeline Corporation
Tıklayınız
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
T.C. Prime Ministry State Planning Organization
Tıklayınız
ODTU Maden Mühendisliği
METU Department Of Mining Engineering
Tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
Hacettepe University Department Of Mining Engineering
Tıklayınız
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
General Directorate Of State Meteorological Services
Tıklayınız
Karayolları Genel Müdürlüğü
General Directorate Of Highways
Tıklayınız
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi
Enterprise of State Railways
Tıklayınız
Top