Başbakanlık genelgesi Danıştay üst kurul kararı

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinin Danıştay 8 ve 10. Dairelerinin ortak toplanarak oluşturdukları ortak kurulda  E.2014/7883 sayılı yürütmenin durdurulması karar Davalı idareler, söz konusu yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması talebiyle  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na itirazda bulunmuşlardır. Danıştay İDDK, 27.04.2016 gün ve E.2016/98 sayılı kararıyla itirazı reddetmiş ve Başbakanlık Genelgesinin hukuka aykırı olduğunu teyit etmiştir.