Kaya Mekaniğinin Geleceği SDÜ'de Konuşuldu

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneğinin destekleriyle düzenlenen “13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (KAYAMEK’2022)”, 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Altındağ, insanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar olan yolculuğunda kaya ile birlikte yaşama olgusunun ortaya çıktığını belirterek, “Bu ilişki zaman içinde güçlenerek devam etmiştir. Yaşadığı zaman dilimi içerisinde gerek güvenli yaşam ortamı gerekse zenginliğin ve ihtişamın bir ölçütü olarak kayayı kullanmış ve kullanmaya da devam edecektir.” dedi.

Toplumların sürdürülebilir kalkınmasında en önemli unsurların hammadde, enerji ve altyapı olduğunu ifade eden Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Başkanı Mustafa Erkayaoğlu da, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla inşaat, maden, jeoloji, petrol gibi mühendislik disiplinlerinin ortaklaşa şekilde faydalandığı bilim dalı olan kaya mekaniğinin sürekli gelişen bir araştırma alanı olarak günümüze kadar geldiğini belirtti.

Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği Başkanı Prof. Dr. Reşat Ulusay, kayaların geçmişten günümüze hem yapı malzemesi olarak hem de insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için kullanıldığını kaydetti. İnşaat, maden, petrol, jeoloji mühendisliği içerisinde gerçekleştirilen yapıların projelerinde kaya mekaniğinin ortaya çıktığını söyleyen Ulusay, kaya mekaniğin oldukça yeni bir bilim dalı olarak 1960 yılında kurulduğunu ve hızlı bir şekilde gelişme göstererek günümüze geldiğini ifade etti.

Türkiye Madenciler Derneğinin 1948 yılında ülkemiz kamu ve özel sektör madenciliğini temsil etmek üzere kurulduğunu kaydeden Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu ise, madencilik mesleğinin en meşakkatli, riskli bir o kadar da onurlu bir meslek olduğunu vurguladı. Emiroğlu, “Su bardağından televizyona kadar hayatın her alanında madenin var olduğuna dikkat çekerek, “Önceliğimiz insanı ve çevreyi odağına alan bir madencilik olmalı.” dedi.