Sektör temsilcilerinden Bakan Yardımcısına ziyaret

Bakan Yardımcımız Sayın Mithat CANSIZ, AGÜB Başkanı Şevket Koruç, AMD Başkanı Hasan Yücel, EİB Başkanı Mevlüt Kaya, İMİB Başkanı Aydın Dinçer, TÜMMER Başkanı Raif Türk ve TMD Başkanı Ali Emiroğlu’nu makamında kabul etti.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) Genel Müdür Vekili Yinal Yağan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Mere, İzin İrtifak Daire Başkanı Ahmet Çelik’ in de katıldığı toplantıda; orman bedelleri, ihalelik sahalar, mermer artıkları, taşocakları gibi konular da müzakere edildi. Sektör temsilcileri tarafından hazırlanan “Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporu Bakan Yardımcımıza takdim edildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba günü yapılan ve bir saati aşkın süren görüşmede sektör sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra, esas olarak tüm ruhsat ve izin süreçlerinin kısaltılması, yatırımcının bir an önce üretime geçerek ihracatını artırması konusu sektör STK Başkanları tarafından ayrıntılı başlıklar halinde açıklandı. Bakan Yardımcımızın aynı fikirde olduğunu, bunun için gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade etmeleri sektörümüz açısından sevindirici ve umut vericiydi.

STK Başkanları, başta orman izinleri olmak üzere, tüm izinlerin oldukça uzun sürelerde alınabildiğini ve bu sürecin mutlaka kısaltılması gerektiğini söyledi. Sektörün son derece sıkıntılı dönemlerden geçtiği, çoğu işletmenin orman bedellerini karşılayamayacak duruma geldiğini ifade eden sektör temsilcileri orman bedellerinin makul seviyelere getirilmesi, sektörün önünü tıkayan tüm konularda mevzuat değişikliklerinin ivedilikle yapılması, ruhsat ve işletme izinlerinin bekletilmeden verilmesi ve ihalelik sahaların seri bir şekilde sahiplendirilmesi gerektiği yönünde taleplerde bulundular. Diğer yandan hali hazırda izin için onay bekleyen ve onaya gönderilecek 1000'in üzerinde dosyanın sonuçlandırılmasının sezon bitmeden üretim ve arama faaliyetleri için önem arz ettiği ve izinlerin verilmesi ile sektörün ivme kazanacağı, üretimin cari açığın azaltılması, döviz girdisi sağlanması ve istihdama katkı bakımından önemli olduğuna işaret ettiler. Sayın Bakanımız, sektör sıkıntılarını önemsediklerini ve çözümü konusunda çalışmalar yaptıklarını, bürokratlarının OGM ve diğer kuruluşlar ile daha yakın bir çalışma içinde olmaları ile hızla çözüm yaratılacağını belirtti.