TMD- Genel Kurul duyurusu 14 Mayıs

Madencilik sektörün en köklü sivil toplum örgütlerinden olan Türkiye Madenciler Derneği (TMD), Olağan Genel Kurul’unu yaptı.

TMD Başkanı Atılgan SÖKMEN, ‘’Üretken ve yeterli kadrolara sahip, vizyonel, etkili bir sektör kuruluşu olmak için çalışıyoruz’’ dedi.

14 Mayıs Cumartesi günü Zincirlikuyu’ndaki  Milport Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen oturumu açtı ve Başkanlık Divanı için üyelerce önerilen isimleri genel kurula sundu. Divan Başkanlığı’na İsmet Kasapoğlu, Yardımcılığına İsmail Özdemir ve yazmanlığa Mert Emiroğlu, oy birliği ile kabul edildi. Başkanlık Divanı, Genel Kurul’un toplanması için gerekli duyuruların zamanında yapılıp yapılmadığını ve yeter üye sayısının kontrolünü yaparak genel kurulu başlattı. Divan Başkanı gündemi okudu ve Genel Kurul’un onayına sundu.

Gündeme “Onursal Üyeliğe Kabul” hakkında bir önerge eklendi. 7.Maddeden sonra görüşülmesine karar verildi. Gündem okundu. Oya sunuldu ve oy birliği ile e kabul edildi. Ardından, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler, gaziler, TMD’nin ebediyete göçen yönetici ve üyeleri ile son zamanlardaki madencilik şehitleri, gazileri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

‘’MADENCİLİK ÖNGÖRÜLEBİLİR DEĞİL ARTIK’’

Kurulun açılışını yapan TMD Başkanı Atılgan Sökmen, konuşmasına acı bir olay olan Soma’nın 2. yılını anımsatarak başladı ve hayatını kaybeden meslektaşları andı, böylesi felaketlerin bir daha yaşanmamasını diledi. Sökmen, ‘’2008 krizinin etkiler tam olarak kalkmadan, 2015’ten başlayarak yeniden bozulan dengeler, özellikle başta petrol fiyatları olmak üzere tüm emtia fiyatlarının dramatik olarak düşmesine nende oldu. Genel olarak arz fazlasının sorumlu tutulduğu bu gelişme, özellikle üretici ülkelerin büyük ölçüde zora soktu. Arz fazlasına paralel olarak Çin’den başlayan ve dünyaya sirayet eden talep daralması, fiyatların toparlanamamasındaki en önemli etkenlerden biri olarak gözükmektedir’’ dedi. Bu sürecin, emtia üreticileri arasında birleşmeleri tetiklerken, aynı zamanda büyük zararların açıklanmasına ve bazı büyük şirketlerin kapanmalarına neden olduğunu anlata sökmen, dünya çapındaki bu olumsuzluklardan Türkiye’nin de önemli ölçüde etkilendiğini söyledi. Sökmen, ‘’Üstelik 2012 yılı Başbakanlık Genelgesi, 2014’te çıkartılan Orman Yönetmeliğiyle getirilen fahiş bedeller ve 2015 yılında Maden Kanunu’ndaki değişikliklerle ruhsat bedellerindeki müthiş artış madencilik üstünde önemli bir fren etkisi yaptı. Başbakanlık Genelgesi sonucu olarak izin ve ruhsatlandırma süreçlerinde keyfi uygulamalar ve gecikmeler, madenciliğimizi özel sektör açısından öngörülebilir olmaktan çıkardı. Birçok yatırımcı ülkemizi terk ediyor. Yabancı sermaye ilgisi hemen hemen sıfıra indi’’ bilgisini verdi.

‘’MADENCİLİK KÜÇÜLÜYOR’’

Yerli firmaların ise düşen fiyatlar,  artan mali yükler nedeniyle büyük zorlular yaşadıklarını, madencilik sektörünün 2012’nin ikinci çeyreğinden beri sürekli küçüldüğünü vurgulayan Sökmen, ‘’Yaklaşık 1 yıldır süren siyasi hareketlik ve terör, tüm sektörleri olduğu gibi bizi de derinden etkiliyor. Maden yasası değişikliği yapılalı 1 yılı geçmesine rağmen, halen yönetmelikler çıkarılamadı. Enerji Bakanlığı’nda sık sık değişen kadrolar da bürokrasideki tıkanmaları artıyor’’ ifadelerini kullandı.

‘’YETKİN KADROLAR GEREK’’

TMD olarak tüm bu olumsuzluklara karşın hizmetleri en iyi şekilde sürdürmeye gayret ettiklerinin altını çizen Atılgan Sökmen, ‘’Bilindiği üzer bu görevler gönüllülük esasına dayalıdır. Ancak yönetim kadroları için hal böyle iken, planlanan hizmetler için yetkin ve profesyonel kadrolara ihtiyaç duyuyoruz. Çevre ve hukuk danışmanlığı hizmetlerinde şimdilik dışarıdan hizmetler alarak çalışmaları sürdürüyoruz. Ancak üretken bir yapı oluşturma idealimiz, mutlaka güçlü bir mali yapı ve bunun ağlayacağı kadroları gerektiriyor’’ dedi.

TMD Başkanı Atılgan Sökmen, derneğin de içinde yer aldığı Maden Platformu’na da değinerek, şöyle devam etti; ‘’Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği’nin dağılma sürecine girmesi sonucu böyle bir platform ihtiyacı ortaya çıktı. Konsey, kişisel geleceklerini her şeyin üstünde görenlerin, amatörce yapılması gereken görevleri bir basamak olarak kullanmak isteyenlerin kurbanı oldu. Bu durumda sektörümüzün önemli ve gerçek üreticilerinin örgütleri olan 9 STK bir araya gelerek ‘Maden Platformu’nu oluşturduk. Bu amaçla, daha sağlıklı, manipülasyonlara kapalı bir işbirliği modeli oluşturmak istiyoruz. Bunu da nihai olarak federasyonlar ve son olarak da bir maden konfederasyonu şeklinde bir çatı örgüt haline getirmeye gayet sarfediyoruz.’’

Sökmen ayrıca sektörde bir Maden İşverenleri Sendikası’nın olmamasının eksikliğine vurgu yaparak, bu konuda öncülük etmek üzere TMD’nin başlattığı çalışmaya, ilgili herkesi katkı koymaya çağıran Sökmen, ayrıca herkesi TMD’nin bu yıl ikincisini 5-6 Aralık’ta yapılacak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konulu uluslararası konferansa davet etti.

SEÇİMLER VE YENİ YÖNETİM

Atılgan’ın açılış konuşmanın ardından Divan Başkanı İsmet Kasapoğlu tarafından Mevlüt Kaya ve Sayın Raif Türk, Genel Kurul’a tanıtıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Müsteşarı Fatih Dönmez ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü Burhan İnan’ın genel kurul tebrik telgrafları okundu. Gündemin 3.Maddesi olarak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun İdari ve Mali Faaliyet Raporu’nun okunması amacı ile TMD Genel Sekreter Yardımcısı Tayfun Mater söz aldı ve raporu okuyarak üyelere bilgi verdi. Dönem içinde yaratılan çalışma kurullarının faaliyetlerinden bahsedildi. Açılan ve devam eden mevcut davaların gidişatı hakkında bilgiler verildi. Rapor ayrıntılı olarak okundu ve tüm Genel Kurul üyelerine basılı halde sunuldu. Divan Başkanı üyelere Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının müzakeresi için söz verdi. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu idari ve mali yönden ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi. Aynı şekilde Denetleme Kurulu da oy birliğiyle ibra edildi. Ardından, 01.01.2016 ile 30.04.2016 arası geçici mali durumun tasdik ve kabulü ve onaylanmasına geçildi. Geçici mali durum ile ilgili olarak söz verildi. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Geçici mali durum oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra da 2016-2017 yıllarına ait tahmini bütçenin müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu adına Tayfun Mater söz aldı ve bütçe kalemlerini okudu. Tahmini bütçe ile ilgili olarak söz verildi. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Tahmini bütçe de oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 7. Maddesi gereği Tüzük değişikliği önerilerinin müzakeresine geçildi. Maddelerin tek tek yahut torba olarak oylamaya sunulacağı konusu Genel Kurul’a soruldu. Maddelerin tek tek oylanmasına oy birliği ile karar verildi. Bu tutanağın ekinde detayları verilen tüzük değişikliği maddelerinin tek tek müzakeresi ve oylamasına geçildi. Tüzük değişikliği Madde 4 müzakereye ve oylamaya sunuldu. Söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi. Tüzük değişikliği Madde 14 müzakereye ve oylamaya sunuldu. TMD Başkanı Atılgan Sökmen ilave görüş belirtmek üzere söz aldı. İçeriden ücretsiz veya dışarıdan ücretli Genel Sekreter tayin eder şeklinde Madde 14’de bir ek talep etti. Sökmen’in ek talebi ile birlikte Madde 14 tekrar görüşe sunuldu. TMD Eski Başkanı Mustafa Sönmez söz aldı ve “TMD sekretarya olarak kurulmuştur. Bu değişiklik ihtiyacı nereden çıktı bunu öğrenmek isterim. Bu maddenin değişmesini doğru bulmuyorum, Madde 14 yeni hali ile derneğe bir katkı katmayacaktır” görüşünü belirtti.  Atılgan Sökmen tekrar söz aldı ve cevaben “hedefimiz yetkin, donanımlı bir kadro kurmak adına, amatörce bir yardımcı yerine iyi bir ücretlendirme ile daha güçlü bir genel sekretarya ve genel sekreterlik unvanının daha değerli hale getirilmesidir. Bunu gerçekleştirebilmek adına Madde 14’de talep ettiğimiz değişikliğin biraz önce belirttiğim düzeltme ile uygulanmasını Genel Kurul’dan talep ediyorum” dedi. Madde 14 Yönetim Kurulu’nun önerdiği şekli ile oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi. Tüzük değişikliği Madde 17 müzakereye ve oylamaya sunuldu. Cemil Ökten söz alarak, bu değişikliğin uygun olmadığı görüşünü dile getirdi. Divan Başkanı İsmet Kasapoğlu cevaben dernekler kanununun böyle bir uygulamaya izin verdiğini belirtti ve Madde 17’yi oylamaya sundu, oy çokluğuyla ile kabul edildi. Tüzük değişikliği Madde 20 müzakereye ve oylamaya sunuldu. Söz alan olmadı, oy çokluğu ile kabul edildi. Gündeme ek olarak kabul edilen madde ile Genel Kurul’a devam edildi. Bu maddeye göre Abdullah Mısırlıoğlu, Fikret Özbilgin, Ahmet Altıntığ, Asım Kutluata, Güngör Tuncer, Metin Balıbey, Işık Özpeker ve Murat Turan’ın onursal üyeliğe kabulü müzakereye ve oylamaya sunuldu. Söz alan olmadı., oy birliğiyle kabul edildi. Melih Turan gündemin ek maddesi hakkında söz aldı. Turan’ın talebi üzerine tüzüğün onursal üyelik maddesi Genel Kurul’a Divan Yazmanı tarafından okundu. Gündemin 8. Maddesi olan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Tek aday liste Divan Başkanı İsmet Kasapoğlu tarafından okundu. Divan Başkanı oy kullanma ile ilgili tüzük hükümlerini hatırlattı. Yazılı oy pusulalarının kullanılması kararı oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle ile kabul edildi ve oy kullanımına geçildi. Hazirun listesinde imzası bulunan 36 üyenin tamamı oyunu kullandı. Oy verme işlemi tamamlandı ve sayıma geçildi. 36 oy hiç karalanmamış bir şekilde temiz olarak çıktı. Aday liste 36 oy alarak yeni dönemde Türkiye Madenciler Derneği Yönetimine seçildi. Seçilen Yeni Yönetim Divan Başkan’ı tarafından Genel Kurul’a okundu, ardından dilek ve temennilere geçildi.

 ‘’TMD’YE DESTEK VERELİM’’

TMD eski başkanı Mustafa Sönmez, ‘’Özgürlüklerin bu kadar kısıtlandığı, düşman kutupların yaratıldığı bu dönemde, siyaset üstü bir konumda olması gereken madencilik de yuvarlanıp gidiyor işte…’’ yorumunu yaptı. TMD’nin federasyona giden atımlar atmasını temenni eden Sönmez, herkesin de bu yolda maddi ve manevi destek vermesi gerektiğini söyledi. Ercan Balcı söz aldı ve Ankara’da bir temsilcilik açılırsa TMD’ye katkı yapabileceklerini belirtti.  Murat Turan söz aldı ve tabansız, tabela STK’ları konusundaki görüşlerini belirtti. Doç. Dr. Süha Nizamoğlu söz aldı, rahatsızlığından ötürü Yönetim ve İcra Raporlarını okuyamadığını belirtti ve Maden Kanunu ve Yönetmeliklerine bir şartname hazırlanması gerektiği görüşünü dile getirdi. Mert Emiroğlu söz aldı ve aidatların Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesinin olumsuz bir sonuç doğurmayacağı konusundaki görüşlerini belirtti.  Cemil Ökten söz alarak aidatlar konusundaki tavsiyelerini iletti ve birlikteliğin önemine dikkat çekti ve TMD’nin ve genel kurulların daha aktif olması temennisini iletti. Hasan Yılmaz söz aldı ve hukuk yollarına başvurma konusunda eksik kalındığını belirtti. TMD üyelerine hukuki yollar konusunda yol göstermelidir görüşünü savundu. Divan Başkanı İsmet Kasapoğlu söz aldı ve rödövans tanımının açıklığa kavuşturulması adına TMD Yönetim Kurulu’nun çalışma yapması temennisini dile getirdi. Orhan Kural söz aldı. Madencilik ve çevrecilik hakkında ayrıca Afganistan ve Türkiye üniversitelerinin madencilik hakkında yaptığı işbirliklerinden bahsetti.

Son olarak teşekkür konuşmasını yapmak üzere TMD Başkanı Atılgan Sökmen söz aldı. Genel Kurul’un teveccühüne teşekkürlerini sundu. Birlik beraberliğin arttırılması konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Tabela dernekleri konusundaki görüşlerini dile getirdi. Söz konusu tabela derneklerinde çalışmalarını sürdürmeye çalışan ve mutsuz olan tüzel kişiliklerin mutsuzluklarının farkında olduklarını ve ilerleyen günlerde bu tüzel kişilikler ile temasa geçeceklerini söyledi. Hukuki süreçleri takip ettiklerini, bunun için özel hukuk müşaviri çalıştırdıklarını ve tüm üyelerin davalarına müdahil olmaya hazır ve nazır olduklarını belirtti.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

Başkan M. Atılgan SÖKMEN MADKİM MADEN VE KİMYA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

II.Başkan Ali EMİROĞLU

Genel Sekreter Dr. Ercan BALCI ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

Sayman G.Şeyda ÇAĞLAYAN TÜRK MAADİN ŞİRKETİ A.Ş.

Y. Suha NİZAMOĞLU SERBEST DANIŞMAN

Savaş ŞAHİN DEMİR EXPORT A.Ş.

Ali Can AKPINAR ESAN ECZACIBAŞI A.Ş.

Dr. Alp MALAZGİRT ETİ KROM A.Ş.

Barış ERDEM META NİKEL KOBALT MADENCİLİK A.Ş.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Sabri ALTINOLUK SERBEST DANIŞMAN

Bayram ALTINTOP MATEL HAMMADDE SAN. VE TİC. A.Ş.

M. Hüseyin ZANBAK

Suat ÖZTORUN AKÇELİK MADENCİLİK A.Ş.

Özgür ÖZTÜRK AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

Başkan R. İhya KANGAL TEKMAR MERMER ve MADEN İŞL. İHR. A.Ş.

Mustafa KERPİŞÇİ

Levent YENER BAOMETAL MADENCİLİK AŞ.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Melih TURHAN

Dr. Dündar RENDA

Hasan YILMAZ