Türkiye Madenciler Derneği taslak meslek standartlarını görüşe sunmuştur

Türkiye Madenciler Derneği, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile 04 Ocak 2017  tarihinde  ‘Meslek Standartları Hazırlama İşbirliği Protokolü’nü imzalayarak maden sektöründe meslek standardı belirleme ve hazırlama alanında yetki kazanmıştır. MYK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen Türkiye Madenciler Derneği’nin  hazırladığı taslak meslek standardının, Ulusal Meslek Standardı (UMS) olarak tanınması üç adımda gerçekleştirilmektedir.

1-   Hazırlanan taslak meslek standardı, ilgili tarafların görüşüne sunulur. Alınan görüş ve öneriler incelenir, değerlendirilir ve taslak standardına aktarılır. Nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ ya sunulur.

2-  Taslak standardı, MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilir ve doğrulanır.

3-  Doğrulanan taslak standardı, MYK Yönetim Kurulu onayına müteakip Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) niteliğini kazanır.

Maden alanına ilişkin gerçekleştirilen çalıştaylar neticesinde  2 meslek  olarak Kimyasal Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3), Mekanik Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3) taslak meslek standartları hazırlanmış olup görüş için toplam 115 kurum/kuruluşa gönderilmiştir. Bu taslaklara ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız, standartların kalite ve kabul edilebilirliğini arttıracaktır.

Aşağıdaki taslak meslek standartlarına ilişkin görüş formlarını doldurup word formatında 18.05.2017 tarihine kadar info@turkiyemadencilerdernegi.org.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

Görüş ve Değerlendirme Formu - Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü

Görüş ve Değerlendirme Formu - Mekanik Cevher Zenginleştirme Operatörü

Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü

Mekanik Cevher Zenginleştirme Operatörü