G. Şeyda ÇAĞLAYAN

Lisans ve lisans üstü/master eğitimini İTÜ Maden Fakültesi’nde tamamlayan Çağlayan, tez aşamasına kadar Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalında doktora çalışmalarını tamamladı. 

İş yaşamına kömür madenciliği alanında başladıktan sonra 1994 yılından bu yana krom madenciliği konusunda faaliyette bulunan çeşitli şirketlerde görev aldı. Halen Türk Maadin A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 

Çağlayan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, İTÜ Maden Fakültesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve ISO Maden Meslek Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 2014 yılı öncesinde üç dönem İMİB Yönetim Kurulu (ilk kadın üye) Üyesi olarak görev alan Çağlayan, Uluslararası Krom Geliştirme Derneği’nin (International Chromium Development Association – ICDA) Başkan Yardımcılığı görevini de devam ettirmektedir.


Email: gm@turkmaadin.com

G. Şeyda ÇAĞLAYAN

Top