Kendisine bağlı işletmeler adına Etibank- Galata Bankalar Cad., 

Türkiye Krom Müstahsilleri komitesi adına, Başkan Vekili General Selahattin Adil-Galata Sigorta Han

Linyitçiler Derneği adına Yüksek Maden Mühendisi Nadir Hakkı Önen, Soma

Fethiye Şirket-i Madeniyesi T.A.Ş. adına Yüksek Maden Mühendisi Reşit Osman Gencer - Galata Muradiye Han 

Maadin Arama ve İşletme Şirketi adına Avukat Kemal Onurad – Galata Sermet Han

Yüksek Maden Mühendisi Hadi Yener, Ankara, Yenişehir İzmir Cad. 18

Özdemir Antimuan Madenleri Ltd. Şti. adına tacir Ragıp Özdemiroğlu –Galata Voyvoda Cad. Ankara Han

Türk Maadin A.Ş. adına Avukat Hamit Karaorman – Beyoğlu, Yeni Han 45-52

Yüksek Maden Mühendisi Canik Verter Karaköy Palas 3-20ss

Orhan Brant ve Şürekâsı Krom Komandit Şirketi adına tacir Orhan Brand, Galata Perşembe Pazarı Aslan Han

Kromit Şirketi adına tacir Oğuz Akal, Tophane İskele Cad. 28/1

1954 yılında İstiklal Cad. Arda Apartmanı’na taşınan Derneğimiz faaliyetlerini 1993’e kadar burada sürdürdü ve o tarihte arka bloktaki Tunca Apartmanı’na geçti.

Ülkemizin maden ihracatı uzun yıllar Derneğimiz ve onun bünyesindeki Krom Müstahsilleri Komitesi yoluyla kontrol edildi.

70’li yıllarda kurulan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Derneğimizin bir eseri olup, bugün ülkemizin maden ihracatının çok büyük bir bölümünün kontrolünü Dış Ticaret Müsteşarlığı adına yürütmektedir.

1980 sonrası değişen Dernekler Kanunu’nun, kamu işletmelerinin üyeliğini engellemesi, Derneğimizi mali ve idari açılardan sıkıntıya soktu.

1990 yılında yönetim kurulunun istemiyle, sektörün her bölümünden, üniversite ve Oda’dan yeni üye katılımlarıyla Derneğimiz büyük bir canlılık kazandı ve sektörün çeşitli sorunlarına çözüm üretmeye başladı.

Şu anda hiçbiri hayatta olmayan kurucularımızı ve uzun yıllar Genel Sekreterliğimizi yapan Sayın Namık Esmer’i ve yine uzun yıllar Başkanlığımızı yapan Sayın Sıtkı Koçman’ ı saygıyla anıyoruz.

Derneğimizin Başkanları

Başkanlığı : 1948-1962 / 1963-1964

Yön. Kur. Üyeliği: 1948-1964 Derneğimizin kuruluşundan 20 Ağustos 1962 tarihinde istifa edinceye kadar Etibank’ı temsilen İdare Meclisi Reisliği (Yönetim Kurulu Başkanlığı) yapmıştır. Maden Y. Mühendisi olup Etibank Genel Müdür Muavini (Yardımcısı) idi.

Başkanlığı : 1962-1963 / 1964-1967

Yön. Kur. Üyeliği: Derneğimizde iki farklı dönemde, birincisi bir dönem, ikincisi iki dönem olarak Başkanlık yapmıştır. Maden Y. Mühendisi olup MTA ve Etibank’ın kuruluş kanunlarını hazırlayan iki kişiden biridir. 1935-1939 yılları arasında MTA Enstitüsü Genel Müdürlüğü’nde bulunmuştur. MTA’ nın ilk Etibank’ın ikinci Genel Müdürlüğü’nü yapmıştır. 2. Dünya Savaşı sırasındaki askerlik görevinde daha önce bazı kimseler tarafından düzensiz olarak çalıştırılmış olan Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Linyitlerini devlete kazandırmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransız şirketinin işlettiği Balya Kurşun Madeni Müdürlüğü’nde bulunmuştur. Buradan ayrıldıktan sonra 1 sene Zonguldak (Taş Kömürü) Havza-i Fehmiye Müdürlüğü’nü deruhte etmiştir. Muğla’daki krom madenlerini işleten Fethiye Şirketi Madeniyyesi adlı Fransız şirketinin Genel Müdürü olarak yıllarca şirketi temsilen Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinde bulunmuştur.

Başkanlığı : 1963-1964 / 1967-1970 / 1972-1977

Yön. Kur. Üyeliği: 1948-1977 Derneğimizde hem Yönetim Kurulu Üyeliği hem Teknik Danışmanlık ve hem de üç defa ayrı dönemlerde 12 yıl Başkanlık yapmıştır. 1939-1944 yılları arasında MTA Enstitüsü Genel Müdürlüğü’nde bulunmuştur. 1971-1976 yılları arasında Özel Sektörde Fenni Nezaret ve Serbest Mühendislik Hizmetleri yapmıştır.

Başkanlığı : 1970-1972 / 1977-1989

Yön. Kur. Üyeliği: 1964-1989Zonguldak Yüksek Maden Mühendisi Mektebi mezunudur. Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde Paterson firmasında krom madenlerinde mühendis olarak çalışmıştır. Derneğimizde Krom Müstahsilleri Komitesi ile birlikte uzun yıllar Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık yapmıştır. Muğla Köyceğiz bölgesinde krom madenleri işletmeleri vardı. Deniz nakliyatında önemli bir firma olan Koçtuğ Denizcilik Firması’nın sahiplerindendi. Ülke çapında saygın bir iş adamı olup yurdumuza eğitim alanında da birçok müessese kazandırmıştır. Maddi ve manevi katkıları ile Muğla Üniversitesi’ nin kuruluşunu sağlamıştır. Yurt çapında kurduğu firma ve müesseseleri şöyle sıralayabiliriz: Köyceğiz Kromları A.Ş. – Bursa Toros Kromları A.Ş. – Kıyra Kromları Ltd. Şti. – BMC Sanayi ve Tic. A.Ş. (otomotiv) – Bandırma Banvit Şti. (tavukçuluk) – Bandırma, Bursa, Bolu’ da yem sanayi.

Başkanlığı : 1989-1990

Yön. Kur. Üyeliği: 1983-1990, 1957-1960 döneminde Kütahya Milletvekili olan İrfan Haznedar Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Yırcalı Grubuna bağlı Mortaş Madencilik Ltd. Şirketi’ni temsilen seçilmiştir. Sıtkı Koçman döneminde zaman zaman Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği de yapmıştır.

Başkanlığı : 1990 – 1992

Yön. Kur. Üyeliği: 1990 – 1992 Aile kökeni olarak Kırklareli’li olup 1935 yılında Ağrı’da doğmuştur. İstanbul “Vefa” Lisesini bitirmiş ve önce Orman Fakültesi’ne girmiştir. Bir yıl sonra da İTÜ Maden Fakültesi’ne geçmiştir. 1961 yılında Maden Y.Mühendisi olarak mezun olmuştur. İTÜ’deki öğrenciliği sırasında Talebe Birliği başkanlığı yapmıştır. 1961 de DSİ’ye girmiş, 1964 – 1965 yılları arasında ABD’de sondaj eğitimi almıştır. 1972 yılına kadar DSİ’ de çalışmış ve o yıl kendi özel firması olan DATA Sondaj’ı kurmuştur. 1992 – 1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmış ve İstanbul metrosunun planlamasını yürütmüştür. 1994 – 2000 yılları arasında İTÜ Vakfı Genel Sekreterliği’ni, bundan sonra da vefatına kadar İş-Koray Şirketi Genel Müdürlüğü’ nü yapmıştır. 1988 – 1998 arasında İTÜ Maden Fakültesinde, 2000 -2008 arasında da İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde Sondaj Tekniği dersleri vermiştir.

Başkanlığı : 1991–2009

Yön. Kur. Üyeliği: 1990–2009. 1940 Bulgaristan Kırcaali doğumludur. 1958 İstanbul Darüşşafaka Lisesi ve 1963 İ.T.Ü. Maden Fakültesi mezunu olan İsmet Kasapoğlu, Maden Yüksek Mühendisidir. 1963-1971 Etibank Genel Müdürlüğünde Fosfat Arama Kamp Şefliği, Uludağ Wolfram Kamp Şefliği görevlerinde bulundu ve 1965-68 arasından Bakanlık Maden Dairesi’ nde Haklar Şubesi Müdürlüğü’nü ifa etti. 1971-1976 yılları arasında Özel Sektörde Fenni Nezaret ve Serbest Mühendislik Hizmetleri yaptı. 1976 yılından 1985 yılına kadar Etaş Madencilik Şirketi’ nde (Kurşun, Çinko, Bakır madeni işletmeciliği ve yer altı müteahhitlik hizmetleri) yöneticilik yapan İsmet Kasapoğlu, 1971-81 tarihleri arasında Darüşşafaka Spor Klübü Başkanlığı ve 1977-93 yılları arasında T.C. Başbakanı Başkanlığında Darüşşafaka Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1985’ten 2001 yılına kadar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ de Kurucu Ortak, Yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve aynı yıl Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Kuruculuğu’nda yer aldı. Bir dönem Etibank ve Park Grubu ortaklığı olan ETİ-Soda A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmıştır. 17 yıl boyunca Türkiye Madenciler Derneği Başkanlığı’nı sürdürmüştür. 2001 yılında Bakanlar Kurulunca kurulan, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2006 yılından beri TOBB Türkiye Madencilik Meclis Başkanlığı görevlerine halen devam etmektedir. 2009 yılından beri Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmaktadır.

Başkanlığı : 2010 – 2014

Yön. Kur. Üyeliği: 1990 – 2014 Artvin Yusufeli doğumlu, Yusufeli İlk Okulu, Erzurum Lisesi ve İ.T.Ü. Maden Fakültesi (1973 yılı) mezunudur. İlk iş deneyimini, Çanakkale Çan’da Tarko Madencilik Kömür İşletmeleri’nde edindi. İstanbul Kemerburgaz, Ağaçlı ve Yeniköy merkezli olmak üzere, Trakya Bölgesi’ndeki kömür işletmelerinde fenni nezaretçi ve mühendis olarak çalıştı. 1980 yılında kendi mühendislik firmasını kurdu. 1984 – 1986 Edirne Uzunköprü’ de yeraltı kömür işletmeciliği yaptı. 1986 yılında Sömaş Madencilik İnşaat A.Ş.”nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1989 – 1994 yılları arasında Milten firmasında yeraltı işletmesi projesi hazırlıkları ve kömür zenginleştirme projelerinde İ.T.Ü. Maden Fakültesi ile birlikte çalıştı. 1990 yılında Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Farklı dönemlerde Dernek Genel Sekreterliği ve 2. Başkanlık görevlerinde bulundu. 1991 yılında kurulan (GEMAD) Genç Maden İşletmecileri Derneği Kurucu Üyesi olan Mustafa Sönmez, derneğin bir dönem Genel Sekreterlik görevini de yürütmüştür. 1994 yılında kurulan Fenerbahçe Rotary Kulübü Kurucu Üyeliği’nde bulundu ve 1996-97 döneminde Kulüp başkanı olarak görev yaptı. 1996 yılında kurulan, Ökmer Madencilik ve İnşaat Firmasının Kurucu Ortaklığı ve Müdürlük görevlerini yürüttü. 2003 yılında yatırım ortaklıklarından çekilip, “Artı Danışmanlık Madencilik ve İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti” ni kurdu. Halen, kendi firmasında mesleki yaşamını sürdürmektedir. Birçok STK’ da kurucu üyelik, başkanlık, genel sekreterlik ve temsilcilik görevlerinde bulundu: 2009 yılında kurulan (MADEN BİR) Maden Müşavir Mühendisleri Birliği Kurucu Üyeliği, (Y.M.G.V) Yurt Madencilğini Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, TOBB Maden Meclisi Üyeliği gibi Dernek Genel Sekreterlik ve 2. Başkanlık dönemlerinde, TÜSİAD bünyesinde kurulan Sektörel Dernekler Platformu’nda 2 dönem sektör ve dernek temsilcisi olarak çalıştı. Oda, dernek ve vakıflarda çeşitli görevler üstlendi. Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği’nin kuruluşunda derneği temsilen görev aldı ve 2 dönem dernek adına Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Derneğimizin (EUROMINES) Avrupa Madenciler Birliği’ne üyelik sürecinde ve ilk Genel Kurulu’nda Dernek Genel Sekreteri olarak görev aldı. 2010 -2014 yılları arasında Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeliği: 1998 – Üyeliği devam etmektedir

Yönetim Kurulu Başkanlığı: 2014 - 2018 yılları arasında Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmıştır.
Maden Mühendisidir. Madkim Madencilik şirketi sahip ve yöneticilerindendir.

Yönetim Kurulu Üyeliği: 2012 – Üyeliği devam etmektedir 

Yönetim Kurulu Başkanlığı: 2018 – Halen Başkan olarak görevine devam etmektedir. 

Maden Mühendisidir. MRT Maden Şirketi  yöneticilerindendir.

Genel Sekreterlerimiz (UMUMİ KÂTİPLER)

Genel Sekreter ve Yön. Kur. Üyeliği: 1948 – 1971 Etibank Muhasebe Müdürü olan Fuat Denker, Derneğimizin kuruluşundan itibaren uzun süre umumi Kâtipliğini (Genel Sekreterliğini) ve Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştır.

Genel Sekreterliği : 1973 – 1990

Yönetim Kurulu Üyeliği: 1967 – 1990 Maden Yüksek Mühendisi. İTÜ Maden Fakültesi öğretim görevlisi olarak Maden Makinaları derslerini vermiştir. Bir çok madenci firmanın Maden İşleri danışmanlığını yapmıştır. Bunlar arasında Kromit Şti. (Oğuz Akal Grubu) ve Koçman Grubu krom şirketleri Köyceğiz Kromları, Kıyra Kromları, Toros Kromları şirketleri başta gelir. 1984'ten sonra Genel Sekreterlik görevine fahri olarak devam etmiştir.

Genel Sekreterliği : 1990 – 1994
Genel Sekreterliği : 1996 – 2000


Başkan Vekilliği: 2000 – 2010
Maden Mühendisidir. 2010 Yılında derneğimizin başkanı oldu. Özeçmişi ile ilgili bilgi için Başkanlarımız bölümüne bakınız.

Genel Sekreterliği: 1994 - 1996
Yönetim Kurulu Üyeliği: 1992 – 1998

Denetim Kurulu Başkanlığı: 2008 – 2016 

Maden Yüksek Mühendisi. Genel Sekreterliğinden önce ve sonra Denetim Kurullarımızda görev almıştır. Türk Maadin Şirketinden emekli olmuştur. Emeklilikten sonra İTÜ Maden fakültesinde 15 yıl müddetle öğretim görevlisi olarak Maden Hukuku ve Maden Organizasyonu derslerini vermiştir.

Genel Sekreterliği:

Yönetim Kurulu Üyeliği: 1998 – Üyeliği devam etmektedir

Yönetim Kurulu Başkanlığı: 2014 - 2018 yılları arasında Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmıştır. 
Maden Mühendisidir. Madkim Madencilik şirketi sahip ve yöneticilerindendir.

Genel Sekreterliği : 2010 – 2012

Yönetim Kurulu Üyeliği: 2008 – 2012 Maden Mühendisidir.
Egemad Danışmanlık ve Madencilik ortağı ve Genel Müdürüdür.

Genel Sekreterliği : 2012 -2014

Yönetim Kurulu Üyeliği: 2012 – Görevine Başkan Vekili olarak devam etmektedir.
Maden Mühendisidir. MRT Maden San. Tic. A.Ş’nin Ortağı ve Yöneticilerindendir.

Genel Sekreterliği: 2014 – 2016

Yönetim Kurulu Üyeliği: 2010
Yüksek Maden Mühendisidir.

Genel Sekreterliği: 2016 - devam ediyor

Çayeli Bakır İşletmeleri Dış İlişkiler Müdürüdür.

Başkan Vekillerimiz

Orhan Brand: 1948 – 1965 ve 1968 – 1971
Hamit Karaorman: 1965 – 1966
Adnan Demirci: 1966 – 1967
Hadi Yener: 1967 – 1967
Rasih Selcanoğlu: 1967 – 1968
Cemil Parman: 1971 – 1973
Falih Ergunalp: 1973 – 1977
Nafiz Ekemen: 1977 – 1977
Selahattin Göktuğ: 1977 – 1982
Umur Gencoğlu: 1982 – 1986
İrfan Haznedaroğlu: 1986 – 1990
İsmet Kasapoğlu: 1990 – 1992
Murat Turan: 1992 – 1996
Işık Özpeker: 1996 – 2000
Mustafa Sönmez: 2000 – 2010
Atılgan Sökmen: 2010 – 2014
Ali Emiroğlu: 2014- 2018
Mehmet Yılmaz: 2018- Devam ediyor

Denetçilerimiz

Mustafa Kerpişçi, Şeyda Çağlayan, Levent Yener: 2018- devam ediyor

İhya Kangal, Levent Yener, Mustafa Kerpişçi: 2016-2018

Melih Turhan, Dündar Renda, R. İhya Kangal : 2014 – 2016      

Melih Turhan, Şeyda Çağlayan, R. İhya Kangal : 2012 – 2014
Melih Turhan, Dündar Renda, Ahmet Altıntığ : 2010 – 2012
Melih Turhan, Dündar Renda, Selim Çiçek : 2008 – 2010

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

1948 – 1961 yılları arası kayıt bulunmadığından bu döneme ait idare meclisi azalarının isimlerini burada ayrıca zikredemiyoruz. Ancak kurucu üyelerimiz ayni zamanda İdare Meclisi Üyeliği de yapmışlardır. Kurucular listesine bakınız.

 

Ocak 1961 – Mayıs 1961
Bedri Bekiroğlu (Bşk.)
Orhan Brand ( Bşk. Vek.)
Fuat Denker (Umumi Kâtip)
Naim Kromer
İhsan Ruhi Berent
Hadi Yener
Reşit Gencer
Rasih Selcan
Ömer İnönü
Hamit Karaorman

Krom Komitesi Üyeleri
A. Çanakçılı
Cemil Parman
Orhan Brand
Selahattin Göktuğ

Mayıs 1961 – Haziran 1962
Bedri Bekiroğlu (Bşk.)
Orhan Brand ( Bşk. Vek.)
Fuat Denker (Umumi Kâtip)
Reşit Gencer
Necdet Velgay
Hadi Yener
Sait Türek
Naim Kromer
Ömer İnönü
Hamit Karaorman
Sıtkı Koçman
İhsan Ruhi Berent
Suphi Yavaşça
Hikmet Atamer
Şeref Erduran (Canip Orhon)
Cemil Parman
Hikmet Atamer

Borasit Müstahsilleri
Hüsamettin Yakal
Mansur Özen (Yırcalı Grubu adına)
Ali Şayakçı

Haziran 1962 – Ağustos 1962
Bedri Bekiroğlu (Bşk.)
Orhan Brand ( Bşk. Vek.)
Fuat Denker (Umumi Kâtip)
Hadi Yener
Reşit Gencer
Rasih Selcanoğlu
Mansur Özen
Mithat Alpar

Ağustos 1962 – Mayıs 1963
Reşit Gencer (Bşk.)
Orhan Brand ( Bşk. Vek.)
Fuat Denker (Umumi Kâtip)
Mithat Alpar
Rasih Selcanoğlu
Hadi Yener
Mansur Özen
Bedri Bekiroğlu

Mayıs 1963 – Ağustos 1964
Bedri Bekiroğlu (Bşk.)
Orhan Brand (Bşk. Vek.)
Fuat Denker (Gn. Sekr.)
Hadi Yener
Reşit Gencer
Rasih Selcanoğlu
Mansur Özen
Mithat Alpar
Necdet Velgay
Sait Türek
Nihat Algan

Ağustos 1964 – Mayıs 1965
Reşit Gencer (Bşk.)
Orhan Brand ( Bşk. Vek.)
Fuat Denker (Gn. Sekr.)
Sait Türek
Sıtkı Koçman
Hadi Yener
Mansur Özen

Mayıs 1965 – Haziran 1966
Reşit Gencer (Bşk.)
Hamit Karaorman (Bşk.Vek.)
Fuat Denker (Gn. Sekr.)
Hadi Yener
Ferzan Aras
Sıtkı Koçman
Mansur Özen
Orhan Brand
Necdet Velgay
Sait Türek
İhsan Soyak
Rasih Selcanoğlu
Namık Esmer

Haziran 1966 – Mayıs 1967
Reşit Gencer (Bşk.)
Adnan Demirci (Bşk. Vek.)
Fuat Denker (Gn. Sekr.)
Necdet Velgay
Hadi Yener
Ferzan Aras (Başk. Vek.)
Orhan Brand
Mansur Özen
Sıtkı Koçman
Fuat Tarı
Süha Aksoy (Etibank’ı temsilen)
Süha Aksoy (Etibank’ı temsilen)
Fevzi Tay

Top