VİZYON

Toplumun sürdürülebilir kalkınması için temel ekonomik, sosyal ve çevresel varlıkları temin eden, kendi ayakları üzerinde durabilen ve sorumluluk sahibi bir maden endüstrisinin yaratılmasıdır.

 

MİSYON

• Türkiye’de madenciliği sürdürülebilir, başarılı ve kazançlı bir biçimde geliştirmek,

• Sektör içinde işbirliği ve bilgi paylaşımı için bir ağ görevi görmek,

• Amaçlarına ulaşmak için Avrupa ve dünya genelinde ve uygun olan her yerde madencilik toplulukları arasındaki iletişimi geliştirmektir.

   

Türkiye Madenciler Derneği öncelikli olarak;

- Resmi kurumlarla olan ilişkiler, yasal düzenlemeler  ve uygulamalarının takibiyle ilgili olarak sektör adına tüm girişimleri yapmakta ve çözüm önerileri getirmekte,

- Madencilik sektörünün dünya madencilik, yatırım ve finans çevreleri ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmakta,

- Dünya madencilik sektöründeki gelişmelerin sektöre en hızlı ve etkili şekilde ulaşması için ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektedir.

 

Türkiye Madenciler Derneği olarak madencilik sektöründe yaşanan gelişmeleri ve faaliyetlerimizi Kasım 1992’den beri yayımladığımız Sektörden Haberler Bülteni ile bilgilendirmekteyiz.

 

Ayrıca Dernek bünyesinde Çevre Mevzuatındaki değişlik ve güncellemeleri yakından takip etmek, dernek üyelerini bilgilendirmek ve mevzuat revizyonları için sektör temsilcilerinin ortak görüşlerinin hazırlanmasında koordinasyon sağlamak amacıyla, 1 Kasım 2011 tarihinde “Türkiye Madenciler Derneği Çevre Birimi” kurulmuştur. Dr. Caner Zanbak koordinatörlüğündeki Çevre Kurul Toplantıları Türkiye Madenciler Derneği’nde gerçekleştirilmektedir.

Yasa ve mevzuatlardaki gelişmeleri takip etmek, oluşturulan komisyonlara katılarak bilgi ve görüş sunmak amacıyla Hukuk Müşavirimiz Av. Adnan Yılmaz koordinatörlüğünde çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye Madenciler Derneği, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 20 Ağustos 2015  tarihinde  ‘Meslek Standartları Hazırlama İşbirliği Protokolü’nü imzalayarak maden sektöründe meslek standardı belirleme ve hazırlama alanında yetki kazanmıştır. Ulusal Meslek Standartı (UMS) hazırlamak için iki ayrı çalıştay düzenlenmiş, birincisinde “Kırma eleme tesis operatörü, Reaktif hazırlama işçisi ve Numuneci” mesleklerinin standartları hazırlanmış, bunlar Sektör komitesinde tartışıldıktan sonra MYK Yönetim Kurulunda kabul edilerek Ulusal Meslek Standartı (UMS) olmuştur. Yayımlanmak üzere Resmi Gazetede sıra beklemektedir.

İkinci çalıştayda ise “Nezaretçi, Yeraltı üretim işçisi (usta) ve Yeraltı üretim işçisi (yedek)” meslekleri ele alınmış, standartları hazırlanmıştır. Son olarak MYK Derneğimizden “Mekanik cevher zenginleştirme işçisi ve Kimyasal cevher zenginleştirme işçisi” mesleklerinin de standartlarının hazırlanmasını talep etmiştir. Bu talep üzerine MYK ile çakışma protokolunun 6 ay uzatılmasında, mutabık kalınmıştır. Bu iki mesleğin de standartları hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

 

Top